Prioritet

Feltet kopieres til tabellen Jobb ved kjøring av behandlingsvalget Bestill rapport fra tabellen Bedriftsrapport. I tabellen Jobb brukes dette feltet igjen til å bestemme hvilken prioritet en jobb skal ha. Imidlertid, fra tabellen Jobb er dette feltet foreløpig ikke i bruk.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
-2 - Lavest
-1 - Under normal
0 - Normal
1 - Over normal
2 - Høyest
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prioritet Heltall
SQL-navn Pri Navnet på databasefeltet.
Nummer 10960  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.