Skriveroppsettnr

Hvilken skriver som skal brukes for utskrift av bedriftsrapporten.

Hvis rapporten skal skrives ut er det viktig at feltet Send til har verdien 0 - Skriver.

Feltet kopieres til tabellen Jobb ved kjøring av behandlingsvalget Bestill rapport fra tabellen Bedriftsrapport.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn PrintS Navnet på databasefeltet.
Nummer 10889  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Skriveroppsett PrinterSetup
  • Skriveroppsettnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.