Filtype

Feltet Filtype angir hvilken type fil som skal bli laget, når Send til = 1 - Fil eller 2 - E-postadresse.

Tilgjengelige verdier er 0 - PDF, 1 - Excel, 2 - RTF og 3 - Tekst. Feltet kopieres til tabellen Jobb ved kjøring av behandlingsvalget Bestill rapport fra tabellen Bedriftsrapport. Ved kjøring av behandlingsvalget Utfør fra tabellen Jobb sendes verdien som en kommandolinje-parameter for oppstart av Crystal Reports. Imidlertid, for kjøring av Crystal Reports må også feltet Jobbtype være satt til 2 - Rapport og feltet Rapportsystem satt til 1 - Crystal Reports i tabellen Jobb.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - PDF
Portable Document Format.
1 - Excel
Microsoft Excel.
2 - RTF
Rich Text Format.
3 - Tekst
Vanlig tekstfil (.txt).
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Filtype Heltall
SQL-navn FileTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 10890  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.