Filnavn

Stien og navnet på filen, som skal bli produsert når Send til = 1 - Fil eller 2 - E-postadresse.

Tips: Hvis en verdi finnes i feltet vil dobbeltklikk eller trykk på * vise denne filen. Hvis feltet er tomt vil Velg fil-dialogen bli åpnet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Filnavn Tekst (260)
SQL-navn FileNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 10990  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.