Bedriftsrapportflagg

Behandlingsregler for bedriftsrapporten.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Verifiser parametre
Ved kjøring av behandlingsvalget Bestill rapport fra tabellen Bedriftsrapport, og det er markert for Verifiser parametre under feltet Bedriftsrapportflagg, vil ikke valget 1 - Aktivert bli satt i feltet Jobb-status i tabellen Jobb.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsrapportflagg Heltall
SQL-navn FrmPrFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 10894  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.