Bedriftsnr

Bedriften rapporten skal kjøres for.

Feltet Bedriftsnr blir fylt ut automatisk på nye rader som blir lagt til.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsnr Heltall
Primærnøkkel Ja Bedriftsnr, Bedriftsrapportnr
SQL-navn FrmNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 10883  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bedrift Company
  • Bedriftsnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.