Driftsmiddel salg/utrangeringsserie

Bilagsserie brukt for bilag opprettet av behandlingsvalget Salg/utrangering i tabellen Driftsmiddel.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn PrSSVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 14532  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie CapitalAssetSalesOrScapVoucherSeries
  • Driftsmiddel salg/utrangeringsserie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.