VUD ID

StaticId fra VUD for bedriftsgruppen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn VudStId Navnet på databasefeltet.
Nummer 17872  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.