Bedriftsgruppenr

Et unikt nummer som identifiserer bedriftsgruppen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsgruppenr Heltall
Primærnøkkel Ja Bedriftsgruppenr
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn FrmGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4432  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.