Tabellnr

Nummer og navn på tabellen som har blitt logget.

Nummer og navn på endret tabell, i henhold til oppsett i tabellen Endringsloggdefinisjon.

Oppslag i dette feltet åpner en dialogboks der du kan velge mellom alle tabellene i programmet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tabellnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TabNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12916  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.