Behandlingsnr

Nummer og navn på behandlingen som har blitt logget.

Nummer og navn på behandlingen, i henhold til oppsett i tabellen Endringsloggdefinisjon.
Merk: Behandlede rader logges ikke i feltet Primærnøkkel for denne loggetypen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Behandlingsnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ProcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12918  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.