Primærnøkkel

Et unikt nummer som identifiserer raden som endres eller slettes.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (260)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ChPK Navnet på databasefeltet.
Nummer 12919  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.