Loggtype

Loggtype i henhold til oppsett i tabellen Endringsloggdefinisjon.

Benyttes både ved definisjon av hvilke endringer som skal logges, og til å spesifisere endringstype i endringsloggtabellene.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Innsetting
Logger når en verdi angis i et felt på en ny post.

Du må velge Tabellnr og Kolonnenr som skal logges.

2 - Endring
Logger når verdien endres i et felt på en eksisterende post.

Du må velge Tabellnr og Kolonnenr som skal logges.

3 - Innsetting eller endring
Logger når verdien i et felt endres på en hvilken som helt post (ny eller eksisterende).

Du må velge Tabellnr og Kolonnenr som skal logges.

I endringsloggene vil poster fra denne loggtypen vises henholdsvis med verdiene 1 - Innsetting eller 2 - Endring.

4 - Sletting
Logger når en post slettes.

Du må velge Tabellnr som skal logges.

Denne verdien gjelder for sletting av hele posten i tabellen. Ønsker du å logge når verdien i et felt slettes, må du benytte loggtype 2 - Endring eller 3 - Innsetting eller endring.

5 - Behandling
Logger når en behandling kjøres.

Du må velge Tabellnr og Behandlingsnr som skal logges.

Logging vil bare inkludere feltendring om feltene er spesifisert på egne poster med loggtype 1 - Innsetting, 2 - Endring eller 3 - Innsetting eller endring.

8 - Behandlet rad
Logger når en rad er vellykket behandlet.

Dette logger den behandlede radens primærnøkkel.

Feltene Fra verdi og/eller Til verdi kan brukes med en verdi for den første primærnøkkelkolonnen, for å begrense loggingen til kun rader som oppfyller betingelsen.

6 - Adgangsregulering
Logger endring av alle adgangsnivåer i tabellen Systemendringslogg.

Ingen andre parametere kreves.

7 - Import
Logger når poster legges til ved kjøring av valget Importer under Bedrift-menyen.

Du må velge Tabellnr som skal logges.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Loggtype Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LogTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 12915  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.