Linjenr

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Linjenr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12914  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.