Kommentar

En kommentar fra brukeren som beskriver hvorfor det ble gjort en endring.

Merk: Dette er bare aktuelt når loggingen blir initiert av en Endringsloggdefinisjon der Stopp for kommentar er valgt i feltet Endringsloggbehandling.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Memo Ubegrenset tekst
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Cmt Navnet på databasefeltet.
Nummer 16471  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.