Kolonnenr

Nummer og navn på kolonnen som har blitt logget.

Nummer og navn på endret kolonne, i henhold til oppsett i tabellen Endringsloggdefinisjon.

Merk: Ikke alle feltendringer logges hvis feltene oppdateres ved utføring av et behandlingsvalg. Ved logging av Ordresum netto logges for eksempel ikke alle endringene etter utføringen av behandlingsvalgene Ferdigmeld og Fakturaer/kreditnotaer.

Hvis feltet Tabellnr har en verdi, vil oppslag i dette feltet åpne en dialogboks der du kan velge mellom alle kolonnene i tabellen. Kolonnenummeret i dette feltet er likt nummeret du finner i egenskapslisten under kolonnebeskrivelsene i denne hjelpen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kolonnenr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ColNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12917  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.