Bedriftsbehandling

Innstillinger knyttet til bedriftens funksjon.

Brukes f.eks. av enkelte integrasjoner.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Unntas remittering
Eksterne EBF-systemer vil ikke opprette betalingsforslag for bedriften.
Må benytte remitteringsadgang
Hvis valgt, finner enkelte eksterne EBF-systemer bare de bedrifter/brukere i tabellen Brukeradgang som skal remitteres, og ikke i den vanlige bedriftsadgangen. Det vil si bedrifter/brukere som har kryss i feltet Remittering under feltet Adgangsbehandling i tabellen Brukeradgang.

Hvis feltet ikke er markert vil behandlingsvalget Funksjonsadgang i tabellen Adgangsgruppe bestemme hvem som kan kjøre EBF-systemer.

Remitter kun aktivt firma
Betalingsforslag kan ikke legges ut for andre bedrifter enn den aktive bedriften.
Remitter kun markert betaling
Du kan bare behandle markerte betalingslinjer når behandlingsvalget Legg ut data kjøres fra tabellen Betaling.
Legg ut automattrekk sammen med remittering
Brukes av enkelte eksterne EBF-systemer. Vil da samtidig sjekke om det også er noen autogiro-/avtalegirolinjer som skal bli overført sammen med remitteringen.
Benytt Document Center 3.x
Må velges dersom du har Visma Document Center versjon 3.x.

Feltet Scan-dok.nr vil bli brukt for å identifisere vedlagte dokumenter. Hvis du bruker Visma Document Center versjon 5.x vil feltet Visma ID blir brukt for å identifisere vedlagte dokumenter.

Faktureringsinformasjon som VLS benytter er endret for bedriften
Kun for intern bruk, skal ikke endres.
Master Data-synkronisering er aktivert
Markert for bedrifter som har Master Data Management-integrasjon aktivert.

Se også ytterligere informasjon for Master Data Management-integrasjonen.

Behandle bokføringsdokumenter automatisk
Når valgt, vil behandlingsvalget Behandle dokument bli kjørt automatisk når dokumenter legges til i tabellen Regnskapsdokument av Visma.net-integrasjoner.

Dette gjelder Inngående regnskapsdokumenttype = 1 - Faktura og 2 - Utgiftskrav.

Inngående regnskapsdokumenttype = 3 - Betaling, 4 - Purring, 5 - Kvittering og 6 - Annet kan ikke bli automatisk behandlet.

Se også Behandle dokument.

Importer valutakurser fra Visma.net AutoPay
Velges for bedrifter som skal ha automatisk oppdatering av valutakurser fra Visma.net AutoPay.
Merk: Integrasjon med Visma.net AutoPay må være aktiv for minst én av bedriftene hvor import av valutakurser er valgt.
Merk: Det kreves en kjørende Visma Business Host for OD MessageQueue-integrasjon for at automatisk import skal bli utført.

Se også ytterligere informasjon for Currency rates import-integrasjon.

Vis godkjenningsbildet i Visma.net AutoPay etter opplasting av betalinger
Velges for bedrifter hvor godkjenningssiden for utgående betalinger i Visma.net AutoPay automatisk skal vises etter at behandlingsvalget Legg ut data har blitt kjørt.
Dataflyt aktivert
Automatisk opplasting av betalingsforslag
Betalingsforslag som opprettes vil automatisk bli overført til EBF-systemet som brukes, kjøring av behandlingsvalget Legg ut data er altså ikke nødvendig.
Deaktiver åpning av Visma.net AutoReport i nytt vindu etter rapportering
Når valgt, vil ikke brukeren lenger bli videresendt til en nettleser for å fortsette med rapportering av mva. eller betalinger til selvstendig næringsdrivende via Visma.net AutoReport.
Visma Document Storage aktivert
Når aktivert, vil Visma Document Storage aktiveres for bedriften og tillate opplasting av ordredokumenter til Visma Document Storage.
Visma.net Approval aktivert
Når aktivert, vil Visma Document Storage aktiveres for bedriften og tillate sending av forespørsler til Visma.net Approval.
Innfordringsavtale finnes
Vil automatisk markeres når behandlingsvalget Aktivere AutoCollect kjøres fra tabellen Innfordringsavtale.
Merk: Valget markers selv om aktiveringen av innfordringsavtalen kanskje ikke er akseptert av Visma AutoCollect.
Ikke opprett manglende regnskapsperioder og avgiftsterminer automatisk fra Visma.net AutoPay
Bestemmer om rader skal automatisk bli opprettet i tabellene Regnskapsperiode, Avgiftstermin og Statistikkperiode når første betaling med dato i et nytt år importeres. Parameteren er som standard ikke valgt.
Memoer lagres i databasen
Automatisk dokumentopplasting til File Service
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsbehandling Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn FrmPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 15470  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.