Til produktnr

Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn ToProdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 11576  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt ToProduct
  • Til produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.