Til ansv.enhet 8

Til ansvarsenhet som skal være tillatt for kombinasjonen.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn ToR8 Navnet på databasefeltet.
Nummer 11564  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 8 ToOrgUnit8
  • Til ansv.enhet 8
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.