Til kontonr

Til hvilket kontonummer (avhengig av feltet Kontotype) kombinasjonen skal gjelde for under bilagsregistrering.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn ToAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 11548  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør ToCustomer
  • Til kontonr
 
Aktør ToSupplier
  • Til kontonr
 
Hovedbokskonto ToGeneralLedgerAccount
  • Til kontonr
 
Driftsmiddel ToCapitalAsset
  • Til kontonr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.