Fra ansv.enhet 7

Fra ansvarsenhet som skal være tillatt for kombinasjonen.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Langt alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (40)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn FrR7 Navnet på databasefeltet.
Nummer 11561  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 7 FromOrgUnit7
  • Fra ansv.enhet 7
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.