Fra kontonr

Fra hvilket kontonummer (avhengig av feltet Kontotype) kombinasjonen skal gjelde for under bilagsregistrering.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn FrAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 11547  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør FromCustomer
  • Fra kontonr
 
Aktør FromSupplier
  • Fra kontonr
 
Hovedbokskonto FromGeneralLedgerAccount
  • Fra kontonr
 
Driftsmiddel FromCapitalAsset
  • Fra kontonr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.