Kontotype

Kontotype kombinasjonen skal gjelde for.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Kunde
2 - Leverandør
3 - Hovedbokskonto
4 - Driftsmiddel
6 - Ressurs
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontotype Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn AcCl Navnet på databasefeltet.
Nummer 11546  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.