Navn

Navnet på kombinasjonsgruppen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 11526  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.