Kombinasjoner

Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Kontotype
Ansvarsenhet 1
Ansvarsenhet 2
Ansvarsenhet 3
Ansvarsenhet 4
Ansvarsenhet 5
Ansvarsenhet 6
Ansvarsenhet 7
Ansvarsenhet 8
Ansvarsenhet 9
Ansvarsenhet 10
Ansvarsenhet 11
Ansvarsenhet 12
Ansattnr.
Produktnr.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kombinasjoner Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn Comb Navnet på databasefeltet.
Nummer 11527  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.