Komb.gr.nr

Et unikt nummer som identifiserer kombinasjonsgruppen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Komb.gr.nr
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn CombG Navnet på databasefeltet.
Nummer 11525  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.