Til verdi

Begrens verdiene som du ønsker å logge for valgt felt. Dette feltet brukes sammen med feltet Fra verdi.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn ToVal Navnet på databasefeltet.
Nummer 13719  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.