Tabellnr

Tabellen du ønsker å logge.

Feltet må fylles ut for alle loggtyper unntatt adgangsregulering.

Oppslag i dette feltet åpner en dialogboks der du kan velge mellom alle tabellene i programmet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tabellnr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn TabNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12884  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.