Send til

Mottaker av en endringsloggmelding. Angi én eller flere e-postadresser adskilt med semikolon.

E-postadressene legges i feltet Send til i Microsoft Outlook, og loggede endringer sendes. Det sendes én e-postmelding for hver sletting/endring/behandling. E-postmeldingen lagres ikke i mappen Sendt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene E-postadresse Tekst (60)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn SendTo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12888  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.