Behandlingsnr

Behandlingsvalget du ønsker å logge.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Behandlingsnr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn ProcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12886  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.