Linjenr

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Linjenr
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn LnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12882  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.