Kopi til

Kopiert mottaker av en endringsloggmelding. Angi én eller flere e-postadresser adskilt med semikolon.

E-postadressene legges i feltet Kopi til i Microsoft Outlook, og loggede endringer sendes. Feltet Send til må inneholde en e-postadresse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene E-postadresse Tekst (60)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn CopyTo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12889  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.