Kolonnenr

Feltet du ønsker å logge.

Hvis feltet Tabellnr har en verdi, vil oppslag i dette feltet åpne en dialogboks der du kan velge mellom alle kolonnene i tabellen. Kolonnenummeret i dette feltet er likt nummeret du finner i egenskapslisten under kolonnebeskrivelsene i denne hjelpen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kolonnenr Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn ColNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12885  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.