Endringsloggbehandling

Kontrollerer dialogboksen for brukerrespons.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Stopp for kommentar
Brukeren vil bli bedt om en obligatorisk kommentar når handlingen som utløser logging utføres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Endringsloggbehandling Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn ChLogPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 16469  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.