Saldogr.nr

Et unikt nummer som identifiserer driftsmiddelgruppen.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Saldogr.nr Heltall
Primærnøkkel Ja Saldogr.nr
SQL-navn BalGrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5667  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.