Sum debet beveg. i valuta

Sum debet, bevegelse , i aktuell valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DbCurCh Navnet på databasefeltet.
Nummer 14243  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.