Salg

Salg, bevegelse, i standardvaluta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SaleCh Navnet på databasefeltet.
Nummer 5548  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.