Tilbakef. akk. avskr. i valuta

Tilbakeført akkumulert avskrivning, bevegelse, i aktuell valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CWAWrOCh Navnet på databasefeltet.
Nummer 14275  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.