Ansk. i valuta 2

Investering, bevegelse, i valuta 2.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn C2PurcCh Navnet på databasefeltet.
Nummer 15203  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.