Restverdi nedskrivning, bevegelse i valuta

Nedskrivning etter avskrivning, inngående balanse, i aktuell valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 16196  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.