IB avskrivning på oppskrivning i valuta

Avskrivning på oppskrivning, inngående balanse, i aktuell valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CWOWUIB Navnet på databasefeltet.
Nummer 14283  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.