Avskrivning på oppskrivning, bevegelse

Avskrivning på oppskrivning, bevegelse, i standardvaluta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn WOWUCh Navnet på databasefeltet.
Nummer 12696  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.