IB avskrivn. på anskaffelse i valuta 2

Nedskrivning på investering, inngående balanse, i valuta 2.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn C2PuWOIB Navnet på databasefeltet.
Nummer 15226  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.