IB avskrivning på nedskrivning i valuta

Avskrivning på nedskrivning, inngående balanse, i aktuell valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CWOWdIB Navnet på databasefeltet.
Nummer 16193  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.