Takst

I dette feltet registrerer du takstverdien for driftsmidlet.

Feltet er kun et informasjonsfelt, det er ikke grunnlag for noen behandlinger eller beregninger. Benyttes når bokført verdi er forskjellig fra markedsverdi, f.eks. fast eiendom.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn EstVal Navnet på databasefeltet.
Nummer 5766  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.