Serviceavt.lev.

Leverandøren du har serviceavtale med for driftsmidlet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
SQL-navn SrvAgrSp Navnet på databasefeltet.
Nummer 5762  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør ServiceAgreementSupplier
  • Serviceavt.lev.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.