Serienr

Driftsmidlets serienummer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Serienr Tekst (40)
SQL-navn SerNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5759  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.