Revurd.dato

Angi den datoen du ønsker å revurdere de forskjellige opplysningene om driftsmidlet.

Feltet er kun et informasjonsfelt, det er ikke grunnlag for noen behandlinger eller beregninger.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn RevalDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 5764  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.