Ansk.dato

Dato for når driftsmidlet ble anskaffet.

Feltet blir automatisk fylt ut med valuteringsdatoen eller bilagsdatoen, dersom det er krysset av for det i Driftsm.pref., under oppdatering av anskaffelsesbilag. Når anskaffelsesdatoen blir oppdatert på et driftsmiddel, blir datofeltene Avskriv til, Avskriv tillegg til, Avskriv nedskrivning til og Avskriv oppskrivning til automatisk oppdatert på samme måte som om du hadde markert driftsmiddelet og holdt Ctrl tasten nede og klikket på behandlingsvalget Avskriv oppskrivning til. Dette betyr at sluttdatoen blir beregnet etter anskaffelsesdatoen økt med levetiden. Oppdateringen av sluttdatoen blir utført uansett om anskaffelsesdatoen blir registrert manuelt og behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel kjørt, eller om den blir oppdatert automatisk ved oppdatering av bilagene.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn PurcDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 5696  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.