Ansvarsenhet 2

Hvilke ansvarsenheter driftsmidlet tilhører.

Alle ansvarsenhetsklassene som du har definert i tabellen Bedriftsopplysninger, hentes opp som egne felt. De mest vanlige er avdeling, prosjekt og objekt. Feltene refererer til ansvarsenhetstabellene, og blir kopiert til bilagslinjen når det føres bilag på driftsmidlet.

Ansvarsenhetsfelter kan brukes fritt i henhold til selskapets behov for å dele regnskap, salg og innkjøp inn i ansvarsenheter. De vanligste typene er avdeling, prosjekt og kampanje. Det er også mulig å begrense de ansvarsenhetene en bruker kan se ved å begrense ansvarsenhetene i tabellene Avgrensningsgruppe, Bruker-avgrensningsgruppe og Avgrensning. Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ansvarsenhetsnr. Heltall
SQL-navn R2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 5704  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 2 OrgUnit2
  • Ansvarsenhet 2
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.